כיצד מקבלים אישור איסוף צדקה באפרת וישובי גוש עציון?
המעוניינים לקבל אישור לאיסוף צדקה באפרת וישובי גוש עציון יכולים לפנות למועצה דתית של אפרת בפקס 02-993-3858 או בטלפון 02-993-1772.


אם המתרים הוא אדם פרטי, עליו להגיש:

  • מכתב המסביר את סיבת הפניה.
  •  צילום תעודת זהות כולל ספח.
  •  מכתב ממחלקת הרווחה במקום מגוריו.
  •  המלצה אחת בתוקף (מחצי שנה אחרונה) או מסמך רפואי או בנקאי.

לגבי עמותה, יש להגיש:

  •  מכתב המסביר את מהות האיסוף.
  •  אישור ניהול תקין לעמותה.
  •  תעודת זהות כולל ספח למתרים בפועל.
  •  מכתב שמאשר כי המתרים מוסמך לאסוף עבור העמותה.

התהליך לוקח כארבעה ימים עד שבוע. לא כל פונה מקבל אישור, והפניה אינה ערובה לקבלת אישור.
 ועדת צדקה תאשר מתן"אישור צדקה" רק לאחר בדיקת הפניה, ועל פי כללים שנקבעו על ידה.