סמן את התשובה הנכונה
סמן את התשובה הנכונה
• עם סיום הבניה יש לנתק מונה זה, בתאום עם מחלקת הנדסה.
Browser not supported