במוצ"ש – ערב ט' באב המקוואות יהיו סגורים 

ביום ראשון בערב  (מוצאי צום ט' באב) יא אב תשפ"ב 7.8.22
שעות הפעילות במקוואות בין השעות 21:00-23:00
 

להזכירכן יש לקבוע תור באתר:

http://tori.co.il/efrat