תושבים יקרים, 

שלוחת משרד הפנים/ביטוח לאומי באפרת תהיה סגורה בין התאריכים
יום חמישי ח אייר  16.5.2024 ועד ליום חמישי כ"ט אייר 6.6.2024 
בימים אלו לא תקיים קבלת קהל ולא יהיה מענה טלפוני. 


חזרה לפעילות ביום שישי 07.6.2024 
למקרים דחופים ניתן לפנות למוקד משרד הפנים *3450
מוקד ביטוח לאומי *6050

אנא הערכו בהתאם