שוק ארבעת המינים - אפרת

כבכול שנה, אנו מאפשרים גם השנה, הקמת דוכנים לממכר ארבעת המינים וקישוטי סוכה במרכזים המסחריים: תאנה, דקל, זית, תמר, דגן.
זית – ליד המכולת
תמר – במתחם ביה"ס.
דגן – במתחם ביה"ס.
תאריכי פעילות: ו' – י"ד בתשרי תשפ"ב, 12/09/2021 – 20/09/2021
עלות עמדה – 323 ₪ (עמדה אחת לרוכל)
יש לצרף שיק ע"ס 1,000 ₪ ערבות לנקיון.

עמדות סכך יפתחו במקומות הבאים:
גפן - חניון הטניס; 
חניון שיינפלד; 
חניון המח"ר; 
זית - רחבת המכולת + רחבה ליד גני הילדים מתתיהו הכהן 9; 
תמר – מול בית הבחירה 45 ; 
דגן – בכניסה ליד הסיפתח בתאום עם הספתח.
עלות עמדה – 323 ₪ (עמדה אחת לרוכל).
יש לצרף שיק ע"ס 1,000 ₪ ערבות לנקיון.

המבקשים להעמיד דוכן או עמדת סכך מתבקשים לפנות לאורית במחלקת הנדסה 02-9939365, לצורך בחירת מקום וקבלת אישור רוכלות, בימי קבלת קהל – ראשון וחמישי בין השעות 8:30 – 12:00 בלבד!
יש צורך למלא הצהרת בעל עסק אודות ה"תו הסגול".
כל הקודם זוכה! אין שמירה של מקומות על בסיס שנים עברו.
 

כבכול שנה, אנו מאפשרים גם השנה, הקמת דוכנים לממכר ארבעת המינים וקישוטי סוכה במרכזים המסחריים: תאנה, דקל, זית, תמר, דגן.
זית – ליד המכולת
תמר – במתחם ביה"ס.
דגן – במתחם ביה"ס.
תאריכי פעילות: ו' – י"ד בתשרי תשפ"ב, 12/09/2021 – 20/09/2021
עלות עמדה – 323 ₪ (עמדה אחת לרוכל)
יש לצרף שיק ע"ס 1,000 ₪ ערבות לנקיון.

עמדות סכך יפתחו במקומות הבאים:
גפן - חניון הטניס; 
חניון שיינפלד; 
חניון המח"ר; 
זית - רחבת המכולת + רחבה ליד גני הילדים מתתיהו הכהן 9; 
תמר – מול בית הבחירה 45 ; 
דגן – בכניסה ליד הסיפתח בתאום עם הספתח.
עלות עמדה – 323 ₪ (עמדה אחת לרוכל).
יש לצרף שיק ע"ס 1,000 ₪ ערבות לנקיון.

המבקשים להעמיד דוכן או עמדת סכך מתבקשים לפנות לאורית במחלקת הנדסה 02-9939365, לצורך בחירת מקום וקבלת אישור רוכלות, בימי קבלת קהל – ראשון וחמישי בין השעות 8:30 – 12:00 בלבד!
יש צורך למלא הצהרת בעל עסק אודות ה"תו הסגול".
כל הקודם זוכה! אין שמירה של מקומות על בסיס שנים עברו.