אומרים שתמונה אחת שווה אלף מילים. מוזמנים להצטרף ולצלם לאלבום הקהילתי של אפרת https://www.efrat.muni.il/he/articles/item/3025/