יום המעשים הטובים בגנים


40 שנה של מעשים טובים.

לא יום אחד, 40 שנה יום יום!

ילדי הגנים באפרת מתחנכים לערכים של נתינה וחסד כל יום מימי השנה.

מה נשתנה ביום הזה, יום המעשים הטובים?

לקראת יום המעשים הטובים

קיבלו הילדים דפים עליהם כתבו וציירו את מעשיהם הטובים. הדפים אוגדו לחוברת שתיכנס לספריית הגן וכך יוכלו הילדים ללמוד אחד מהשני על מעשים טובים ויוכלו להרבות ולהפיץ את הטוב בשלל רעיונות ומעשים.