ערב צוות בגנים


אפרת ידועה באיכות החינוך ובפרט בשילוב של החינוך המיוחד עם החינוך הרגיל.

עם כל זאת אנו מאמינים שתמיד ניתן ללמוד עוד, להשתפר ולקבל השראה ממקומות אחרים.

הערב יצאנו צוותי הגנים המשלבים והמשתלבים, (חנ"מ) צוות הפיקוח והמתי"א למפגש מעשיר ומלמד במרכזי תמיכה משלבים ברמת אשכול בירושלים.

שמענו את סיפורם האישי של שי ומיכל ליפשיץ שבעקבותיו הקימו את המרכז, למדנו על מודל השילוב במרכז וסיירנו במקום.

לאחר מכן ישבנו כולנו לארוחה ובה העמקנו במה שחווינו ויצאנו עם תובנות ומשימות חדשות כיצד לשפר עוד יותר את מערך השילוב באפרת.

תודה רבה לכל הגננות, הסייעות ואנשי הצוות שפינו מזמנם לטובת שיפור איכות החינוך