נפרדים מאשר


אשר מדמוני, וותיק עובדי המועצה חגג החודש 70 ופרש לגמלאות ולנו נותר רק להודות לאיש המיוחד שלצידנו עבד.

בדור בו מחליפים עבודה כל שנתיים, אשר לא החזיק רק תחום אחד או שנים:

תברואה, הדברה וביובים ויש לו עוד זמן למשהו חדש עד להפסקת צהרים.

פעל בחריצות ללא לאות,

ימים ולילות עוד מהתקופה שאפרת היתה רק גבעות.

הוא מכיר כל צינור, מנהול ומגוף,

תשאלו אותו והוא שולט בהכל.

בצניעות וענווה לצד חיוך כובש ומעשי קונדס

היה כאן למען תושבי אפרת

38.5 שנים

ולנו נשאר רק להתגעגע, לאחל בריאות טובה ובעיקר תודה!