אנשי השנה - ארבל כהן


אנשי השנה תשפ"ב הבחירות שלכם.

יש לנו עוד נציג נוער והפעם ארבל כהן

"פועל רבות למען אפרת ומציל חיים במד"א ודואג לנוער מדא דור ההמשך של הצלת חיים באפרת.

נכנס מתחת לאלונקה ועזר לסניף זית לפרוח מתי שלא הייתה קומונרית ביחד עם הרב אוריאל מגנצא .

עכשיו התחיל לימודים במכינה הקדם צבאית בית יתיר בהצלחה"

ארבל כהן ,

בשם כל אלו שלהם עזרת ובשם אלו להם אתה משמש דוגמא והשראה אנו מודים לך ומאחלים לך שנה טובה ובריאות איתנה!