מכתב מהרב ריסקין בנושא בתי הכנסת


 

לכבוד קהילתי המכובדת

 

לדאבוני הרב,

עקב החמרת המצב, והמידע שבכל זאת בכמה קהילות באפרת היו יותר מ-10 מתפללים בבתי כנסת,

 ישנו צורך לפסיקה אחידה בכל בתי הכנסת באפרת 

ולכן אני פוסק שיש לסגור את המניינים בכל בתי הכנסת באפרת עד להודעה חדשה.

ואין לקיים מניינים בשום מקום אחר, לא בבתים וגם לא בחוץ.

אתם מבינים היטב שהיה לי קשה לפסוק כך, כל ההיסטוריה שלי מוקדשת לנושא של פתיחת בתי כנסת ובתי מדרש ולא לסוגרם ,אבל סכנת הנפשות כתוצאה מחבורות של אנשים בצוותא במצב הקיים עם נגיף הקורונה מחייב זאת.

חשוב להוסיף שכבר לימדונו חז"ל שלפעמים ביטול תורה הוא קיומה.

הרי מעשה זה של ביטול המניינים הוא תוצאה של קיום מצווה גדולה ביותר של "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם".

מסופר על ר' חיים מבריסק שמבחינה בריאותית הרופא שלו אסר עליו לאכול מרור בליל הסדר. למרות הוראת הרופא, בליל הסדר הוא ביקש מאשתו שתביא לו את המרור- השורש של החזרת, בשיעור ובכמות המלאה. עמד ר' חיים, לקח את המרור ובירך בקול ובכוונה: "ברוך....אשר קידשנו במצוותיו וציוונו ונשמרתם על נפשותיכם" והניח את המרור בצד.

 

יהי רצון שהתפילות ביחיד של כולנו, בתקופה זו יתקבלו בשמים כמו ברכתו של ר' חיים מבריסק

ויהי רצון שהנגף יעבור במהרה ונוכל לחזור לחיים השיגרתיים.

 

הוספה עכשווית חשובה: היות ומספר תושבים מאפרת שלחו בדיקות וכאשר התוצאות יחזרו, דבר זה יחייב בנוסף, שתושבים נוספים ייכנסו לבידוד מידי , על כן אני פוסק שבכל בית יישאר טלפון נייד דלוק של אחד מההורים וכן של תושב ששלח בדיקה, למשך כל השבת בכדי לקבל שיחות או הודעות מהמועצה.

 

בברכה

הרב שלמה ריסקין-מרא דאתרא