ניצנים, תוכנית הצהרונים הלאומית משרד החינוך

תכנית "ניצנים" פועלת כיום בכיתות א'-ב', כהמשך ליום הלימודים (צהרון) בבתי הספר באפרת:

"עשה חיל", "חטיבה צעירה אורות עציון" (חט"צ), "ממ"ד בתמר+משלב בתמר".

תכנית "ניצנים" הינה תכנית של משרד החינוך שמעניקה מענה איכותי, פדגוגי, חווייתי והפגתי. התכנית מותאמת לגיל הילדים ולצרכיהם ההתפתחותיים והרגשיים.  

צהרוני "ניצנים" באפרת נמצאים באחריות אגף החינוך ומופעלים על ידי מפעילים.

 

*בהתאם להנחיות של משרד החינוך 

 

 

לרישום לצהרוני "ניצנים" לשנת הלימודים תשפ"א, לחץ על שם בית הספר המבוקש:

 

Registration for After School Care
 

The Nitzanim program is currently running in first and second grades, as a continuation of the school day in the following Efrat schools:
Aseh Chayil, Orot Etzion, and both of the schools in the Tamar.
The Nitzanim Program is a Ministry of Education program that provides a quality, pedagogical, experience. The program is tailored to the specific age of the children and their developmental and emotional needs.
The Nitzanim aftercare programs in Efrat are run by the Education Department.
 
To register for the "Nitzanim" aftercare program for the 2020-2021 school year, click on the requested school name: