מתנדבים 
 

השירות הוטרינרי מחפש מתנדבים בעלי כושר גופני לפעילויות שונות.
 

המעוניינים נא לפנות למייל vet@efrat.muni.il