תושבי אפרת,
בשעה 17:00 דווחנו על קריסת תקרה באחת הכיתות בבית הספר אורות עציון בנות בשכונת הזית.
כוחות החילוץ וההצלה סיימו בפעולות החילוץ של הנפגעים.
צוותי ההנדסה והשפ"ע של המועצה מטפלים במתחם הפגוע.
כל הנפגעים שחולצו פונו למח"ר או לבתי החולים בירושלים.
צוות בית הספר נמצא עם התלמידות בתוך מתחם האולם ספורט ומשוחחים ומרגיעים את התלמידות שישארו שם עד להשלמת הטיפול הראשוני באירוע. 
פתחנו בבית הספר אורות יהודה נקודת ריכוז להורי התלמידות.
שם יהיו צוותים של השפ"י והרווחה לסיוע ולמתן מידע וייעוץ להורים.
הכניסה לשכונת הזית והצירים לבית הספר חסומים לתנועה כדי לאפשר מעבר לכוחות ההצלה.
אנא הימנעו מלהגיע למקום.
קו חם למשפחות : 029939374 

תרגיל בטחוני באפרת