השאלת ציוד לבית האבל

במחסן ארון קודש(ללא ספר תורה), משניות סידורים, חומשים וכיסאות.
בתאום טלפוני:

שלמה האבשר
052-6006804
בנג'י עזיז
054-482194
 
ספר תורה קטן לבית האבל :

ספר תורה להשאלה לבית האבל בתאום עם אפרים רוזן 053-3252572

 
לתושבי אפרת והסביבה הקרובה בלבד