הריני מצהיר בזאת כי הנני מתגורר/ת בכתובת הנ``ל ואיני שוהה במוסד כלשהוא. אין ברשותי מקום חנייה פרטי. המקום הנ``ל משמש אותי בלבד ולא את בני משפחתי.הנני מתחייב להודיע לכם על כל שינוי השימוש במקום שיוקצה לי .(החלפת רכב, שינוי מקום מגורים, שינוי במצב בריאותי וכולי).
הריני מצהיר בזאת כי הנני מתגורר/ת בכתובת הנ``ל ואיני שוהה במוסד כלשהוא. אין ברשותי מקום חנייה פרטי. המקום הנ``ל משמש אותי בלבד ולא את בני משפחתי.הנני מתחייב להודיע לכם על כל שינוי השימוש במקום שיוקצה לי .(החלפת רכב, שינוי מקום מגורים, שינוי במצב בריאותי וכולי). (חובה) שדה חובה
ידוע לי כי במידה ויוקצה לי מקום חניה כפתרון זמני על שטח שייעודו עפ``י תב``ע (תכנית בנין עיר) אינו דרך או חניה למועצה הזכות לבטל המיקום ולהקצות מיקום חילופי בשטח ציבורי. במידה ולא אזדקק למקום החנייה אני או בני משפחתי מתחייבים להודיע על כך מיד לאגף השפ``ע *
ידוע לי כי במידה ויוקצה לי מקום חניה כפתרון זמני על שטח שייעודו עפ``י תב``ע (תכנית בנין עיר) אינו דרך או חניה למועצה הזכות לבטל המיקום ולהקצות מיקום חילופי בשטח ציבורי. במידה ולא אזדקק למקום החנייה אני או בני משפחתי מתחייבים להודיע על כך מיד לאגף השפ``ע * (חובה) שדה חובה