תושבים יקרים, בהמשך למגמת הקיימות והפיכת אפרת לעיר ירוקה, מציעה המועצה למעוניינים בדבר, אפשרות של קבלת תלוש הארנונה, חשבון המים, הביוב והיטל השמירה בדואר אלקטרוני ישירות לתושב. במקום שליחת התלוש המודפס אל התושב, בדואר רגיל. ** מלבד התלוש השנתי בתחילת כל שנה שעל פי חוק, נשלח גם בדואר רגיל וגם בדואר אלקטרוני.

Browser not supported