עדכון פרטים

תושב יקר, על מנת למנוע שיבושים במשלוח הודעות וחשבונות לתושב ולהימנע מאי נעימות, נבקשך למלא את הפרטים כמפורט בטופס הנ"ל. כל הפרטים לשימוש המועצה בלבד, לשירות התושב.

Browser not supported