פברואר, 2021

נגישות במועצה המקומית אפרת

המועצה המקומית אפרת רואה חשיבות רבה במתן שירות שוויוני, מקצועי, נגיש ומכובד לכלל התושבים ובשיפור השירות הניתן לתושבים עם מוגבלות.

 1. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 1998 מדגיש את היותו של אדם עם מוגבלות אדם שווה ערך מעצם היותו אדם ומגדיר את מחויבותה של החברה הישראלית להבטיח שוויון וכבוד לאדם עם מוגבלות.
 2. מטרות חוק השוויון:
 • להגן על כבודם ועל חירותם של אנשים עם מוגבלות.
 • לאפשר השתתפות שוויונית ופעילה של אנשים עם מוגבלות בכל תחומי החיים על מנת שיוכלו למצות את יכולותיהם באופן מלא.
 • לתת מענה הולם לצרכיהם המיוחדים של אנשים עם מוגבלות, באופן שיאפשר להם לחיות בעצמאות מירבית, בפרטיות ובכבוד.
 • לעגן את זכותם של אנשים עם מוגבלות לקבל החלטות הנוגעות לחייהם, על פי רצונם והעדפותיהם.
 • חל איסור הפלייתם של אנשים עם מוגבלות במתן שירות, וקיימת חובת מתן שירות שוויוני בסביבה מכילה.
 1. נגישות היא אחד מהתנאים הבסיסים למימוש זכותם של אנשים עם מוגבלות לשוויון. לכן, החוק מחייב ארגונים להנגיש לאנשים עם מוגבלות את השירותים והמקומות בהם ניתן השירות.
 • על פי החוק, נגישות הינה אפשרות הגעה למקום, תנועה והתמצאות בו, שימוש והנאה משירות, קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת מקום או שירות או בקשר אליהם, שימוש במתקניהם והשתתפות בתכניות ובפעילויות המתקיימות בהם, והכל באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי" (מתוך: הגדרות, חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998).

בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח-1998 ולתקנות שהותקנו מכוחו, המועצה המקומית אפרת משקיעה מאמצים ומשאבים רבים להנגשת השירותים הניתנים לכלל התושבים, כך שתושבים עם מוגבלות יקבלו את השירותים באופן שוויוני, וישתלבו בחברה ובציבור ככלל התושבים וינהלו חיים נוחים בדרך של שוויון, כבוד ועצמאות.

בהתאם לכך, המועצה המקומית אפרת פועלת להנגשת כלל השירותים, הפעילויות והמבנים ברשות.

 1. הנגשת מבנים - על פי החוק כל המקומות בהם מסופק שירות לציבור צריכים להיות נגישים.
 2. הנגשת שירות - המועצה המקומית אפרת מאמינה שלכל תושב מגיע השירות הטוב ביותר שניתן להציע ופועלת להתאים את השירות לתושבים כל אחד על פי צרכיו.
 3. נגישות המידע - אתר המועצה מתוחזק על ידי חברת א.ש בינה ועומד בכל הקריטריונים הקבועים בחוק לרמת נגישות AA באתר סרגל נגישות לצפייה בשחור לבן – המיועד לעיוורי צבעים, צפייה בניגודיות גבוה לכבדי ראייה, קיצורי מקלדת, גלישה ללא עכבר ושליטה בגודל הטקסים לבעלי מוגבלות.

האתר רספונסיבי ופעיל בכל הפלטפורמות והדפדפנים אנו ממשיכים להשקיע מאמצים רבים בהנגשת האתר. לעיתים קיימת בעיה טכנולוגית ליישם נגישות מלאה בפתרונות לאינטרנט ויתכן כי יתגלו חלקים באתר שטרם נגישים.

אם נתקלתם בבעיה או שיש לכם הערה או שאלה, נשמח אם תכתבו לmokeds@efrat.muni.il

עובדי המוקד העירוני זמינים לענות ולסייע לכל בקשה פרטנית.

את הבקשה ניתן לשלוח למיילmoke4u@efrat.muni.il   בטלפון 106 או באפליקציה.

 

רכז נגישות:

ברק ורטהיימר

טל': 02-9939364

gis@efrat.muni.il

לרשימת שטחים ציבורים מונגשים לחץ כאן 

הודעה בדבר מקום ציבורי במועצה מקומית אפרת שחלה לגביו חובת ביצוע התאמות הנגישות 
 

למידע בנוגע להנגשות ונגישות במוסדות חינוך לחץ כאן 

 

טופס מעודכן לדיווח מרץ 2023