מערך הסעות התלמידים הינו כלי חשוב וחלק בלתי נפרד ממערך החינוך ביישובנו.

כמדי שנה, נעשתה חשיבה מאומצת על מנת להתאים את זמני הנסיעות והמסלולים לכלל מוסדות החינוך ולראשונה, תוכנס השנה מערכת חכמה ל תחום ההסעות באפרת.

התלמידים שנרשמו למערך ההסעות יקבלו בימים הראשונים ללימודים כרטיסים בעלי שבב דומה לזה הנמצא בכרטיס רב- קו של התחבורה הציבורית.

בזמן העליה להסעה יצמיד התלמיד את הכרטיס אל המכשיר שיותקן ליד הנהג(צפי לסיום ההתקנות לאחר החגים). אנו מקווים שבעזרת התיעוד שתאפשר המערכת, נצמצם את כמות הב ידודים שמקורם מהסעות בתי הספר. אנא בקשו מהילדים להקפיד לעטות מסיכה בצורה טובה לאורך כל זמן הנסיעה.

יש לציין כי מכיוון ואנו פועלים בהתאם להנחיות של משרדי החינוך והבריאות, במידה ויהיה צורך בשינוי נתאים את מערך ההסעות ונעדכן על כך אתכם ההורים.

לכתחילה, הסעות בתיה"ס מיועדות לתלמידים הזכאים עפ"י קריטריונים של משרד החינוך. יחד עם זאת, מתוך הכרה בחשיבות ההסעות בוחרת המועצה לאפשר לתלמידים שאינם זכאים, להצטרף במחיר מסובסד המצריך מהמועצה השתתפות בסכומים גדולים. לא תורשה עליה לאוטובוסים ללא כרטיס/ כרטיס התואם את כיוון הנסיעה (דו כיווני/בוקר/צהריים)

. עד חלוקת הכרטיסים בבתי הספר, רשאים התלמידים לעלות ללא הכרטיס. תלמידים שירשמו לאחר פתיחת שנה"ל , יוכלו להצטרף למערך ההסעות רק לאחר החגים, עם קבלת כרטיס הנסיעה. הכרטיס הינו רב שנתי וישמש את התלמידים גם בשנים הבאות, תוך התאמת פרטי הרישום לפני כל שנת הלימודים