תפקיד העו"ס ללוות את המשפחה בשיתוף פעולה ולשמש גם כגורם מלווה ומתווך מול הרשויות השונות. עו"ס משפחות מקיים פגישות עם בני המשפחה בהתאם לצורך, מפנה לגורמים מטפלים בקהילה ושומר על קשר עמם. כמו כן, הוא אחראי לכינוס ועדות תכנון טיפול ולביצוע ההחלטות, עוקב אחר קטינים באומנה ופנימיות, מפנה קטינים למעון במסגרת חוק פעוטות בסיכון ומתעדכן במצבם במהלך השנה במידת הצורך. בנוסף לכך, עו"ס משפחות מטפל בבקשות עבור עזרות כלכליות.

הטיפול במשפחה ניתן במישורים שונים:

  • ליווי ותמיכה רגשית להורים
  • שירות טיפולי למשפחות הניתן בתשלום סמלי ע"י מטפלים שונים.
  • סיוע והכוונה סביב קשיים כלכליים.
  • סידור ילדים במעונות יום, אומנה יומית ומועדונית לגיל הרך.
  • חונכות לילדים ובני נוער.
  • מועדוניות לילדים אחה"צ בגילאי בית ספר.
  • סידור חוץ ביתי (פנימיות, אומנה )
  • לעיתים הגשת עזרה ביתית ועזרה לצרכים מיוחדים.