מטה הנוער באפרת פועל לחיזוק והעצמה של בני הנוער כפרטים וכקבוצות.
בפעילות המטה לוקחים חלק כ-1600 נערים ונערות מכיתה ז-י"ב.
פעולות המטה נועדו לחיזוק מנהיגות, תחושת שייכות לקהילה, העצמה ומניעה, גאוות היחידה היישובית והטמעת ערכים.
חפשו אותנו בפייסבוק