אגף הביטחון אחראי על הביטחון ביישוב לרווחת התושבים. אגף הביטחון מתעסק באבטחה בשגרה, בהכנת המועצה למצבי חירום ומשבר ובשמירת כשירות מערכי החירום השונים למתן תגובה מידית בעת הצורך. חשוב לנו שכל תושב יכיר את הנחיות להתמודדות בשעת חירום, את דרכי התקשורת השונים, ויכין את בני ביתו לקראת מצבים אלו.

מוכנות התושבים לחירום הינה חלק בלתי נפרד מהחוסן של המערך הביטחוני היישובי.