מי זכאי להנחת אזרח ותיק ומה גובה ההנחה?

תושב המקבל קצבת זקנה מביטוח לאומי (נשים מגיל 62 וגברים מגיל 67) יהיה זכאי ל-25% הנחה בארנונה בלבד.

האם הנחת אזרח ותיק ניתנת באופן אוטומטי לפי גיל?

לא, יש להמציא אישור מביטוח לאומי המציין את תחילת הזכאות לקצבת זקנה.

מה גובה ההנחה שניתן לקבל?

ההנחה תינתן לתושב שיעמוד במבחן הכנסות ע"פ הכנסה ממוצעת במשק.

איזה מסמכים יש להמציא לצורך בדיקת הנחה לפי מבחן הכנסות המיועד לגמלאים?

מסמכים הכוללים מידע על ההכנסות של הגמלאים המתגוררים בנכס משלושת החודשים האחרונים מכל מקור שהוא ותדפיסי בנק.

מי זכאי להנחת נכה ביטוח לאומי ומה גובה ההנחה בארנונה?

תושב בעל דרגת נכות רפואית 90% ומעלה יהיה זכאי ל-40% הנחה בארנונה ותושב בעל דרגת נכות אי כושר 75% ומעלה המקבל קצבה מביטוח לאומי יהיה זכאי ל-80% הנחה בארנונה.

האם הנחת נכה ניתנת באופן אוטומטי לפי עדכונים מביטוח לאומי?

לא, יש להמציא אישור מביטוח לאומי המציין את סוג הנכות, דרגת הנכות ומאיזה יום החלה הזכאות לקצבת נכות.

האם ניתן להמציא במקום האישור מביטוח לאומי כרטיס נכה?

לא, ההנחה בארנונה לא ניתנת לכל הנכים ובכרטיס הנכה לא מפורט סוג הנכות ודרגת הנכות.

האם סטודנטים / תלמידי ישיבה זכאים להנחה אוטומטית בארנונה?

לא, ההנחה תינתן על פי מבחן הכנסות.

האם מקבלי קצבת הבטחת הכנסה / מזונות מביטוח לאומי זכאים להנחה?

תושב שהחל לקבל קצבת הבטחת הכנסה / מזונות לפני ה-1.1.2003 ועד היום בלי הפסקה של חצי שנה או יותר, יהיה זכאי ל-70% הנחה בארנונה.
תושב שזכאותו לקצבה החלה לאחר ה-1.1.2003, יקבל הנחה רק אם יעמוד במבחן הכנסות.

האם ההנחה של קצבת הבטחת הכנסה / מזונות, שהתקבלו לפני ה-1.1.2003, ניתנת באופן אוטומטי לפי עדכונים מביטוח לאומי?

לא, יש להמציא תדפיסים מביטוח לאומי משנת 2002 ועד היום המפרטים את גובה הקצבה שניתנה בכל חודש.

מהו מבחן הכנסות ומה גובה ההנחה שניתן לקבל?

מבחן הבודק את גובה ההכנסות של המתגוררים בנכס. גובה ההנחה תלויה במספר המתגוררים בנכס ויכולה לנוע בין 40% ל- 90% הנחה בהתאם לטבלת ההכנסות של משרד הפנים.

האם יש ליידע את יחידת הנחות בארנונה במקרה של פטירה / שינוי מספר נפשות בנכס / שינוי סטאטוס משפחתי / שינוי סוג הקצבה?

כן, יידוע מוקדם ביחידת הנחות יביא לעדכון מצב החשבון בנכס וימנע היווצרות של ריביות וקנסות על החוב.

אילו אישורים ומסמכים יש להמציא תושב חדש שמגיע לאפרת?

על תושב חדש להמציא תעודת זהות מעודכנת, אישור זכאות להנחה מעודכן לכתובת באפרת מביטוח לאומי / ארגון (לדוג'' משרד הביטחון / האוצר) ואישור, מהיישוב הקודם בו התגורר, המציין כי לא מקבל שם הנחה בארנונה.

האם חובה לשנות כתובת לאפרת במשרד הפנים / ביטוח לאומי / ארגון?

כן, ההנחה בארנונה מאומתת כל רבעון מול מוסדות אלו, ואם קיימת סתירה בנתונים, ההנחה עלולה להתבטל.

מי זכאי להגיש בקשה לוועדת הנחות?

תושב שלא זכאי להנחה על פי תקנות ההסדרים במשק המדינה ועונה על הגדרות "נזקק", רשאי להגיש בקשה לוועדת הנחות.

מי עונה על הגדרות "נזקק"?

מחזיק בנכס אשר נגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי או בשל אירוע בלתי צפוי אשר הביא להרעה משמעותית במצבו החומרי.