תחום ההורות והמשפחה מהווה נושא מאתגר עבורנו הן בגיוס ההורים והן בהטמעת התכנים. אוכלוסיית ההורים הטרודה בשטף החיים מסיט אותנו ההורים מקבלה והפנמה של תובנות במיגון ילדינו ממצבי סיכון. לאור זאת מצאנו את הערוצים הנכונים לנגיעה באוכלוסייה זו דרך שני ערוצים חשובים :
בתי הספר – במעגלי הורים וילדים
מרכז העצמה להורים
סיירת הורים – אהל"ן
מפגשי הורים הם בד"כ ערבים מרוכזים סביב נושא מתמשך בבתי הספר המהווה סגירת מעגל הכרחי לתוכן שהועבר לתלמידים ולצוותים החינוכיים. כמוהו גם במרכז העצמה להורים אשר שם מועלים על נס נושאים הראויים לשיח קהילתי. ופרויקט סיירת הורים המהווה יוזמה של הורים למעורבות יורחב כנושא בפני עצמו.