החברה הכלכלית לפיתוח אפרת בע"מ

החברה הכלכלית של אפרת ממונה על הקמה וניהול מיזמים אשר מטרתם לפתח את היישוב במיזמים כלכליים ולשפר את השרות למועצה ותושביה.

החברה נוסדה ע"י המועצה המקומית אפרת בשנת – 1993, ומשמשת כזרוע הביצועית של המועצה בתחום היזמות ומתנהלת כחברה עצמאית והיא פועלת על פי חוק החברות העירוניות תחת פיקוחו של משרד הפנים.

דירקטוריון החברה:

החברה מנוהלת ע"י דירקטוריון המונה חברים ע"פ המפתח הבא:

שליש חברי מליאת המועצה.

שליש עובדי מועצה בכירים.

שליש נציגי ציבור.