תושבים יקרים,
היום יום שלישי , ג אלול 14.8.2018 בין השעות 10:00-13:00 יתקיים ניסוי צופרים של פיקוד העורף.
במהלך השעה ישמעו מספר פעמים סירנות ברחבי הישוב.
במידה וחלילה תופעל אזעקת אמת ישלחו הודעות לתושבים.