פעילות המועצה הדתית באפרת מתפרשת על פני תחומים רבים בחיי הקהילה ומלווה את התושב בכל עונות השנה על פי צרכיו:
כשרות לעסקים, תפעול ותחזוק מקוואות, פתיחת תיקי נישואין הנפקת תעודות רווקות, תחזוק העירוב, מפרסמת פרסומים שונים סביב מעגל השנה העברי ותרבות תורנית.