באגף משאבי אנוש מלווים את העובד במשך עבודתו בארגון.
החל מגיוס וקליטת כח אדם, מכרזי כח אדם , שכר, הערכת עובד ותוכנית לרווחת העובדים.