טבלת אנשי קשר - מטה צעירים
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אברהם פולק מנהל מטה הצעירים 054-4280106 mtz@efrat.muni.il
אבי רומנו מנהל פרויקטים 052-6071794 avir@efrat.muni.il
ליאורה ציון תאיר עו"ס צעירים בסיכון 02-9939390 bishvili@efrat.muni.il
ניצן גורדון עו"ס ית"ד yated@efrat.muni.il