חלקת הנדסה אחראית על הגשת תוכניות לתכנון תשתיות ופיתוח עירוניים.

מבני ציבור

מחלקת הנדסה אחראית לתכנון וביצוע בנית מבני ציבור וחינוך החל משלב הגדרת הצרכים, גיוס תקציבים, תכנון וביצוע הפרוייקט ומסירתו ללקוח- המשתמש.

 

תכנון עירוני

מחלקת ההנדסה מלווה את התכנון העירוני של שכונות חדשות משלב הגדרת הצרכים, הפרוגרמה , לווי תוכניות בנין עיר בהליכי תכנון ויוצרת בסיס לשיווק ותכנון מפורט בתחום התשתיות והפיתוח העירוני.

המחלקה מלווה את התכנון ומאשרת ומפקחת על כל פרוייקט הנבנה באפרת מתחילתו ועד למסירתו ועם סיום הפרוייקט נערך פרוטוקול מסירה והפרוייקט מועבר לאחריות ואחזקת מחלקת שפ"ע.

*לרוב משרד הבינוי והשיכון הוא הגורם המתכנן ומבצע של עבודות הפיתוח.