על מנת לשלם דרך האינטרנט, יש להצטייד בח-ן הארנונה שנשלח אליכם (התלוש). תשלום דרך האינטרנט
לאחר כניסה לאתר, על המסך מופיע תלוש לדוגמא עם 3 ריבועים אדומים מסביב ל-3 נתונים שונים.
מס' משלם/לקוח - למעלה משמאל.
מס' מסלקה - למטה משמאל.
סכום לתשלום - למטה מימין.
נתונים אלה שמופיעים בתלוש שבידכם, יש להקלידם מצד ימין בשדות הנכונים. במידה וישנה שגיאה בהקשת אחד הנתונים, השדה יואר בצבע אדום.

 לאחר הקלדת 3 הנתונים יש להקליד את שאר הפרטים לפי הסדר שמופיע על הצג.
שאלות והבהרות ניתן לפנות למחלקת הגביה: 9939324.

לבצוע תשלום לחץ להמשך