על מנת שתוכלו לבצע את התשלום בכרטיס אשראי, יש למלא טופס עם פרטי הכרטיס.

 את הטופס ניתן למצוא:כרטיסי אשראי

  • באתר המועצה 
  • ניתן לפנות טלפונית למח' הגביה 9939324 ו/או  9939342 ונשלח אליכם בדואר ו/או בפקס'.

 
יש להחזיר לפקס 9939394 את הטופס כשהוא ממולא עם כל הפרטים וחתום! 

לתשומת ליבכם תשלום בכרטיס אשראי אינו מזכה בהנחה כלשהיא בארנונה!