תקציר מחקר על איכות החיים של ילדים המטפלים בהוריהם המנויים בקהילה תומכת דוגמת 'עצמאים בגיל'

מחקר המציג את נקודת המבט של הצאצאים המשמשים מטפלים בלתי פורמליים ביחס לשירות הפורמלי המוצע למבוגרים במסגרת “קהילה תומכת”.

רשת התמיכה הבלתי פורמלית של מבוגרים המתגוררים בבתיהם כוללת את הצאצאים המרגישים אחריות כלפי הוריהם. בנוסף לכך, קיימת רשת תמיכה פורמלית שכוללת תכנית של “קהילה תומכת” המספקת לחבריה מגוון שירותים. 

מחקר זה בדק את ההבדלים בתחושת עומס הטיפול ובאיכות החיים של צאצאים שהם מטפלים עיקריים בהוריהם המשתתפים בתכנית “קהילה תומכת”, בהשוואה לאלה שהוריהם אינם חברים בתכנית זו. 

הממצאים מראים שגורם הלחץ התפקידי במשתנה “תחושת עומס הטיפול” נמוך יותר ואיכות החיים הפסיכולוגית גבוהה יותר בקרב צאצאים שהוריהם משתתפים בתכנית. כמו כן, צאצאים שהוריהם משתתפים בתכנית מבטאים פחות רגשות שליליים. במדגם בכללותו, הממצאים מצביעים על קשר הפוך בין עומס הטיפול לאיכות החיים, כך שככל שעומס הטיפול גבוה יותר, איכות החיים של הצאצאים נמוכה יותר.

לסיכום, על פי הממצאים, החברות של ההורים ב ”קהילה תומכת” תורמת במידה מסוימת להפחתה מסוימת בלחץ התפקידי, בתחושת עומס הטיפול ולאיכות חיים גבוהה יותר בהיבט הפסיכולוגי בקרב הצאצאים. 

לקריאת המאמר המלא  לחץ כאן