תקנון למניעת הטרדה מינית – המועצה המקומית אפרת

הטרדה מינית והתנכלות הקשורה בה פוגעות בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו ובשיווין בין המינים; לכן הן התנהגויות אסורות על פי חוק בכל מקום ובכל דרך שהיא.

המועצה המקומית אפרת מקפידה על שמירת סביבת עבודה הוגנת, טובה ומכובדת, ותנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על מנת למגר תופעה פסולה זו של הטרדה מינית והתנכלות הקשורה בה.

מהי הטרדה מינית?

הטרדה מינית היא אחד מהמעשים הבאים:

 1. סחיטה באיומים לביצוע מעשה בעל אופי מיני - איום בסגנון "אם... אז...".
 2. מעשה מגונה - נגיעות, ליטופים, חיבוקים, נשיקות, חשיפה פיזית וכד', בניגוד לרצונו של אדם.
 3. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני - אדם המציע שוב ושוב הצעות מיניות לאחר, בניגוד לרצונו.
 4. התייחסויות חוזרות המתמקדות במיניות - אדם המתייחס שוב ושוב באופן מיני לאחר בניגוד לרצונו.
 5. התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או נטייתו המינית.
 6. פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם המתמקד במיניותו בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו ולא ניתנה הסכמתו לפרסום.

מהי התנכלות?

התנכלות היא פגיעה מכל סוג שהוא, שמקורה בהטרדה מינית בתלונה או בתביעה על רקע הטרדה מינית. פגיעה זו נועדה בד"כ לצורך השתקת ההטרדה או לצורך נקמה במי שחשף אותה. פגיעה שמופנית הן  כלפי מי שהוטרד/ה מינית והן כלפי מי שסייע/ה או העיד/ה לטובת הנפגע/ת. המתנכל לא חייב להיות האדם שהטריד מינית, הוא יכול להיות חבר שלו, בן משפחתו, מנהל או עובד וכיו"ב.

הטרדה והתנכלות ביחסי מרות

יחסי מרות הינם יחסים לא שוויוניים שבהם המטריד בכיר יותר מהמוטרדת. הטרדה מינית או התנכלות מצד בעל מרות כלפי עובדת הכפופה לו חמורה במיוחד, מכיוון שהיא נעשית תוך ניצול של יחסי חוסר השוויון ביניהם.

 1. כשמתרחשת הטרדה מסוג הצעות חוזרות או התייחסויות חוזרות במסגרת יחסי מרות - המוטרדת אינה צריכה להראות את התנגדותה להצעות או להתייחסויות המיניות. החוק רואה אותה מראש כאילו התנגדה לכך.
 2. גם רומן הכולל יחסים בהסכמה אסור כל עוד קיימים יחסי מרות. ממונה המעוניין לקיים רומן בהסכמה עם כפיפה חייב ליזום את ניתוק יחסי המרות כבר בתחילת הקשר, וכן לדווח על הקשר להנהלת המועצה.
 3. הענות בעל מרות לחיזור או פיתוי של כפיפים לקיים יחסים מיניים עימם אסורה.

אי הסכמה

על המוטרד/ת להראות בבירור שאינו/ה מסכימ/ה להתנהגות המטרידה – במילים או בהתנהגות. במקרים של קטין, חסר ישע, מטופל או ניצול יחסי תלות או כפיפות בעבודה, אין חובה להוכיח אי הסכמה.

גברים ונשים

התקנון כתוב בלשון נקבה מאחר שרוב הנפגעות מהטרדה והתנכלות הן נשים. עם זאת החוק אוסר באותה מידה הטרדה מינית והתנכלות גם כלפי גברים.

מה יכול נפגע מהטרדה או התנכלות לעשות?

 1. הליך פלילי - להתלונן במשטרה (בד"כ במקרים חמורים).
 2. הליך אזרחי - להגיש תביעה אזרחית בבית משפט / בבית הדין לעבודה כלפי המטריד, המתנכל והמעביד.
 3. הליך משמעתי - להגיש תלונה במקום העבודה.

הנפגע הוא שבוחר באילו מההליכים הללו לנקוט, והוא יכול לנקוט יותר מהליך אחד - לבחירתו.

איסור חמור בארגון

הטרדה מינית והתנכלות אסורות עפ"י החוק. הן מהוות עבירת משמעת חמורה במקום העבודה.

המועצה המקומית אפרת מתייחסת בחומרה לכל מקרה של הטרדה או התנכלות, ודורשת ממנהליה ומעובדיה להימנע מהן. במקרה של ספק - יש לנהוג לפי האפשרות המחמירה.

המועצה המקומית אפרת דורשת מעובדיה וממנהליה לעשות כל שביכולתם כדי למנוע מעמיתיהם לעבודה ומהכפופים להם לבצע מעשים כאמור. האיסור חל לא רק על ההתנהגות בתוך המשרד, אלא בכל מקום בו מתקיימת פעילות מטעם העבודה, בכלל זה נסיעות, פגישות בחוץ וכו'. האיסור חל גם ביחס לעובדי קבלן, מועמדים, עובדים זמניים, לקוחות, ספקים וכו'.

קבלת מידע והגשת תלונה

התקנון הנוכחי הינו תקציר ההוראות בחוק. כל עובד זכאי לקבל מהממונה למניעת הטרדה מינית מידע מלא ומפורט הכולל את החוק, התקנות והתקנון השלם.

כל עובד זכאי להגיש תלונה על הטרדה או התנכלות אצל הממונה למניעת הטרדה מינית.  

חשוב להתלונן על הטרדה מינית ו/או  התנכלות, עד כמה שניתן, בסמיכות להתרחשות האירוע. התלונה תתברר תוך שמירה על כבודם ופרטיותם של כל הנוגעים בדבר. במידת הצורך תינתן למתלוננת הגנה מפני הנילון בתקופת הבירור.

במועצה המקומית אפרת, האחראית על נושא ההטרדה המינית הנה גב' שושי קופיאצקי,שתפקידה פסיכולוגית בשפ"ח, פרטי ההתקשרות:055-6662584, shoshik@efrat.muni.il

כל תלונה על הטרדה מינית או התנכלות יש להביא בפניה בהקדם האפשרי, על מנת שיהיה ניתן לטפל בה ביעילות.