מצ"ב תבחינים לקבלת תרומה למתן שם כולל למרכז הספורט הנבנה בשכונת הזית.

להלן התבחינים

הגשה בכתב עד לתאריך 25/8/22 למייל rutil@efrat.muni.il

קול קורא לגיוס תרומה למרכז הבריאות והספורט באפרת

 

 

תמיכות.pdf

.תבחינים ותמיכות- שירת דוד 

תמיכות ותבחינים - קרן אפרת