בקשה לתמיכה תבחינים

תמיכות קרן אפרת

 

מועצה מקומית אפרת מעוניינת לתמוך בעמותה לפי התבחינים הרצ"ב;

1.       הינה עמותה המורכבת  מתושבי אפרת ואשר עיקר פעולותיה הם גיוס כספים לטובת פיתוח ובניית מבני ציבור במקרקעין השייכים למועצה ובחזקתה וכן פרוייקטים חברתיים.

2.       חבר/ה העמותה הינו/הינה תושבי/ת הישוב.

3.       עמידה בשאר תנאי נוהל תמיכות.

4.       במידת הצורך ולפי דרישת המועצה, העמותה מביעה נכונות להפוך להיות עמותה עירונית.

את הבקשה יש להגיש עד יום א' ל' בניסן תשפ"ב – 1.5.22

לקבלת פרטים וטפסים יש לפנות לרותי לוריא-גזברות המועצה

 

דוא"ל – rutil@efrat.muni.il     טל' 02/9939320

 

 

תמיכות.pdf

.תבחינים ותמיכות- שירת דוד 

תמיכות ותבחינים - קרן אפרת