לנוחיותכם מצורפות התוכניות לשכונת הדגן

דגן מזרח 

דגן מערב