תקנון:
לתחרות יוגשו צילומים של בעלי חיים, צמחים ונוף שצולמו בשטח המוניציפאלי של מ.מ. אפרת בלבד.
יש לשלוח תמונות שצולמו אך ורק בטווח התאריכים בהם מתקיימת התחרות. תמונות ישנות, על אף
שתואמות את נושא התחרות, לא יתקבלו.
התחרות פתוחה לכלל תושבי המועצה ומ.א. גוש עציון, בכפוף להוראות תקנון זה, למעט לעובדי המועצה
באפרת ולבני משפחותיהם, אשר אינם רשאים להשתתף בתחרות.
המועצה תהא רשאית לפסול משתתף שאינו עונה על הוראות התקנון בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
על כל משתתף לשלוח עד שלוש (3 (תמונות לתחרות.

לוחות זמנים:

 מועד פתיחת תחרות הצילום הוא ביום ראשון 2019/05/05 בשעה 00:08 מועד סיום התחרות הינו ביום
חמישי, 2017/05/23) ל"ג בעומר) בשעה 00:16
בתום תקופת תחרות הצילום ייבחנו התמונות המשתתפות על ידי חברי צוות שופטי התחרות והתמונות,
אשר יעברו סינון ראשוני, יפורסמו בפייסבוק של המועצה ויעברו לשלב בחירת הקהל.
פתיחת תחרות "חביב הקהל" בפייסבוק תחל ביום 2019/05/26 ותסתיים ביום 2019/06/06 ותנאיה יפורסמו
בעמוד הפייסבוק של המועצה.

 

שיפוט:

הצילומים הזוכים ייבחרו בשני שלבים:
שלב ראשון - שיפוט צוות מקצועי. צוות השופטים יכלול: צוות צלמים מנוסה תושבי אפרת, נציגי החברה
להגנת הטבע, נציגי המועצה– 50% מהניקוד הסופי.
שלב שני - בחירת הקהל: התמונות אשר עברו סינון ראשוני בשלב הראשון יועלו בדף הפייסבוק של המועצה
וינוקדו על פי מספר הלייקים/השיתופים שכל תמונה קיבלה בפוסט המקורי בלבד - 50% מהניקוד הסופי.
שקלול הניקוד של שני חלקי התחרות יקבעו מהם המקומות הראשונים.

 

פרסים

פרס למקום ראשון – תווי קנייה על סך 1000 ₪ בחנות טבע נאות כפר עציון.
פרס למקום שני - תווי קנייה על סך 500 ₪ בחנות טבע נאות כפר עציון.
פרס למקום שלישי - תווי קנייה על סך 250 ₪ בחנות טבע נאות כפר עציון.

התקנון.pdf