מערך הסעות תלמידים לשנה"ל תשפ"ב- ימים א-ה:
יעדי הנסיעה שעת תחילת האיסוף מסלול
אורות יהודה (יחד עם עשה חיל +  או"ע בנים ובנות + חט"צ) 07:15 רימון-גפן-נצח ירושלים-דקל
אורות יהודה (יחד עם או"ע בנות וחט"צ) 07:20 דגן-תמר
     
אולפנת ראש צורים 07:40 דגן-תמר-דקל ג'-מתתיהו הכהן-ככר הדקלים-פיטום הקטורת- חפציבה-זית שמן-דקל ב'-נצח ירושלים -גפן-רימון
אולפנות אוריה ונווה חנה 07:40 דגן-תמר
אולפנות אוריה ונווה חנה 07:40 תמר-דקל ג' + ב'
אולפנות אוריה ונווה חנה 07:40   שני אוטובוסים מתתיהו הכהן-ככר הדקלים-פיטום הקטורת- זית שמן
אולפנות אוריה ונווה חנה 07:40 חפציבה-זית שמן
אולפנות אוריה ונווה חנה 07:40 נצח ירושלים -גפן-רימון-תאנה
     
דרך אבות 06:55 דגן-תמר-דקל ג
דרך אבות 07:00 מתתיהו הכהן-פיטום הקטורת- ככר הדקלים-זית שמן
דרך אבות 07:00 חפציבה - זית שמן-דקל ב
     
או"ע בנים (יחד עם או"ע בנות + חט"צ + אורות יהודה) 07:15 רימון-גפן-נצח-דקל
או"ע בנים (יחד עם או"ע בנות ) 07:15 מתתיהו הכהן-ככר הדקלים-חפציבה-זית שמן
או"ע בנים 07:15 תמר
או"ע בנים 07:15 דגן
או"ע בנים 07:20 דגן - תמר
     
או"ע בנות  (יחד עם או"ע בנים + חט"צ + אורות יהודה) 07:15 רימון-גפן-נצח ירושלים-דקל
או"ע בנות (יחד עם או"ע בנים )  07:15 מתתיהו הכהן-ככר הדקלים-חפציבה-זית שמן
או"ע בנות (יחד עם חט"צ + אורות יהודה )  07:20 דגן-תמר
או"ע בנות  07:15 תמר
או"ע בנות   07:15 דגן
     
 חטיבה צעירה (כתות א-ג בלבד) (יחד עם או"ע בנים + או"ע בנות + אורות יהודה) 07:15 רימון-גפן-נצח ירושלים-דקל
 חטיבה צעירה (כתות א-ג בלבד) ( יחד עם או"ע בנות + אורות יהודה) 07:20 דגן - תמר
 חטיבה צעירה (כתות א-ג בלבד)  07:40 תמר
חטיבה צעירה (כתות א-ג בלבד) 07:40 דגן
     
אלומים בדגן 07:15 רימון -גפן-נצח-דקל ב'-מתתיהו הכהן-ככר הדקלים-חפציבה-זית שמן
אלומים בדגן 07:45 תמר
     
אריאל בתמר 07:15 גפן-דקל ב'-מתתיהו-ככר הדקלים-חפציבה-זית שמן
אריאל בתמר 07:45 דגן
     
עשה חיל  07:15 רימון-גפן
עשה חיל  07:50 דגן
עשה חיל  07:50 תמר
עשה חיל  07:50   שני אוטובוסים מתתיהו-ככר הדקלים-זית שמן
עשה חיל  07:50   שני אוטובוסים חפציבה - זית שמן
עשה חיל  07:55 זית שמן תחתון-דקל ב'
עשה חיל  07:55 תמר-דקל ג' +ב'
     
גן חבר 07:20 רימון-תאנה-גפן-נצח-דקל ב'
גני מכינה - גן יובל 07:15 דגן
גני מכינה - גן ייטב 07:10 תמר
     
מערך הסעות תלמידים לשנה"ל תשפ"ב - ימי ו':
יעדי הנסיעה שעת תחילת האיסוף מסלול
אורות יהודה (יחד עם או"ע בנים ובנות + חט"צ) 07:20 רימון-גפן-נצח-דקל
אורות יהודה (יחד עם או"ע בנות וחט"צ) 07:45 דגן-תמר
     
אולפנת ראש צורים 07:40 דגן-תמר-דקל ג'-מתתיהו הכהן-ככר הדקלים-פיטום הקטורת- חפציבה-זית שמן-דקל ב'-נצח ירושלים -גפן-רימון
אולפנות אוריה ונווה חנה 07:40 דגן-תמר
אולפנות אוריה ונווה חנה 07:40 תמר-דקל ג' + ב'
אולפנות אוריה ונווה חנה 07:40   שני אוטובוסים מתתיהו הכהן-ככר הדקלים-פיטום הקטורת- זית שמן
אולפנות אוריה ונווה חנה 07:40 חפציבה-זית שמן
אולפנות אוריה ונווה חנה 07:40 נצח ירושלים-גפן-רימון-תאנה
     
דרך אבות 07:00 דגן -תמר-דקל ב+ג-נצח
דרך אבות 07:00 מתתיהו הכהן-פיטום הקטורת- ככר הדקלים-חפציבה -זית שמן
     
או"ע בנים (יחד עם או"ע בנות + חט"צ + אורות יהודה) 07:20 רימון-גפן-נצח-דקל
או"ע בנים (יחד עם או"ע בנות ) 07:15 מתתיהו הכהן-ככר הדקלים-חפציבה-זית שמן
או"ע בנים 07:20 תמר
או"ע בנים 07:20 דגן
או"ע בנים 07:20 דגן - תמר
     
או"ע בנות  (יחד עם או"ע בנים + חט"צ + אורות יהודה) 07:20 רימון-גפן-נצח ירושלים-דקל
או"ע בנות (יחד עם או"ע בנים )  07:15 מתתיהו הכהן-ככר הדקלים-חפציבה-זית שמן
או"ע בנות (יחד עם חט"צ + אורות יהודה )  07:45 דגן-תמר
או"ע בנות  07:45 תמר
או"ע בנות   07:45 דגן
     
 חטיבה צעירה (כתות א-ג בלבד) (יחד עם או"ע בנים + או"ע בנות + אורות יהודה) 07:20 רימון-גפן-נצח ירושלים-דקל
 חטיבה צעירה (כתות א-ג בלבד) ( יחד עם או"ע בנות + אורות יהודה) 07:45 דגן - תמר
 חטיבה צעירה (כתות א-ג בלבד)  07:40 תמר
חטיבה צעירה (כתות א-ג בלבד) 07:40 דגן
     
אלומים בדגן 07:15 רימון -גפן-נצח-דקל ב'-מתיתיהו-דקלים-חפציבה-זית
אלומים בדגן 07:45 תמר
     
אריאל בתמר 07:15 גפן-דקל ב'-מתיתיהו-דקלים-חפציבה-זית
אריאל בתמר 07:45 דגן
     
גן חבר 07:20 רימון-תאנה-גפן-נצח-דקל ב'
גני מכינה - גן יובל 07:40 דגן
גני מכינה - גן ייטב 07:10 תמר