שפ"ע דואגת לתקינות מבני הציבור החינוך והפנאי  הפזורים ברחבי אפרת.
במהלך השנה צוות המחלקה מגיעה לכל קריאה המגיעה  גני הילדים ומבני הציבור.

בכל קיץ מתבצעת תוכנית מקיפה של "שיפוצי קיץ" אשר במהלכה עוברים כל מבני הציבור את התיקונים והשיפוצים הנדרשים על מנת להכין את מוסדות החינוך לקליטת הלומדים ללא פגיעה בתוכנית הלימודים או סיכון הילדים.