תחומי האחריות של השרות הפסיכולוגי הם רבים וכוללים:
מתן הדרכה וייעוץ פסיכולוגי לצוות ההנהלה וההוראה בבתי ספר ובגנים.
סיוע לצוותי החינוך באיתור וטיפול בילדים בעלי קשיים התפתחותיים, לימודיים, רגשיים והתנהגותיים.
אבחון והערכה של ילדים בעלי צרכים מיוחדים.
התערבויות וטיפולים קצרי טווח להורים ולתלמידים.
ייעוץ והכוונה פרטנית ומערכתית במצבי משבר וחירום.