תכנית חירום משפחתית:
המשפחה היא מקור התמיכה המשמעותי ביותר עבור ההורים והילדים גם יחד, ולכן חשוב כי כל בני המשפחה יהיו מעורבים בהכנה ועל ידי כך ירכשו כלים להתמודדות טובה יותר במצב חירום.
ציידו את המרחב המוגן בציוד חיוני לחירום ובדברים שיקלו את השהייה.
ארגנו תיק חירום, ותידרשו לעזוב את הבית.
הכירו את הנחיות ההתנהגות בעת אזעקה, אזור ההתגוננות שלכם, זמן ההגעה למרחב המוגן הרלוונטי אליכם, ומהו האמצעי שמתריע בפניכם על האיום.
שוחחו עם בני המשפחה על היערכות נדרשת והתנהגות נכונה בעת אזעקה.
הגדירו חלוקת תפקידים בין בני המשפחה ותכננו היערכות על פי מאפייני וצרכי משפחתכם.
תרגלו כניסה למרחב המוגן, על פי פרק הזמן העומד לרשותכם. זכרו באפרת זמן הכניסה למרחב מוגן הינו דקה וחצי!