התוכנית כוללת 10 מפגשים ו-2 ימי שיא.
מטרת התכנית הינה הכנה לשירות משמעותי מבחינה מנטלית ופיזית לקראת שירותם בצה"ל בכלל והגיבושים והמיונים לצה"ל בפרט ויבחן את תפקודם של כל אחד במצבי קיצון. בני הנוער יקחו אחריות, יגלו מנהיגות ויחזקו תכונות נוספות החבויות בהם.