היחידה הקהילתית פועלת בשני מישורים במקביל לקידום תוכניות מניעה ומוגנות:
סדנאות ומתן כלים להורים ולבני הנוער העוסקות  במניעה ראשונית ושניונית של מצבי סיכון, העצמת פרטים וקבוצות וקידום שותפות עם ההורים.
הפעלת מסגרות לילדים ובני נוער במהלך חופשות, מתוך רצון לשמור על מסגרת חינוכית משמעותית לצד פעילות מהנה וחוויתית. התוכניות מותאמות לילדים ובני נוער. במהלך חופשת הקיץ מתקיימת תוכנית מוגנות בחודש אוגוסט המעניקה מסגרת טיפולית חווייתית לילדים. לבני הנוער המחלקה מפעילה שבוע תעסוקה בו הנערים פועלים ביישוב בפרוייקטים שונים של קיימות וחקלאות

מגע