קווי הביוב באפרת נפרסים על פני כ-35 קילומטר אורך ומגיעים לשבע נקודות סניקה ומשם מועברים למכון לטיהור שפכים הנמצא בכפר עציון. שפ"ע אחראית על תחזוקת הקווים ותחנות הסניקה ושטיפה מסודרת של קווים. כמו כן ביצוע טיפולים שוטפים, פתיחת ניקוזים במטרה למנוע הצפות לקראת עונת הגשמים.

עובדי התברואה מבצעים ריסוסים מפנים פגרים ויוזמים טיפולים והדברות על מנת למנוע מחלות ולהרחיק מזיקים מהיישוב.

תושבים יקרים עזרו לנו לשמור על אפרת נקיה :
  • על מנת למנוע סתימות במערכת הביוב יש להימנע מלזרוק מגבונים לאסלה.
  • על מנת שההדברה תהיה יעילה תושבים מתבקשים לא להשאיר מים עומדים בשטחים פתוחים.