אש יכולה להתלקח במהירות ולכן בימי שרב  ורוחות חזקות יש להימנע מהדלקת אש.
במידה וחלילה נקלעתם לשריפה או שפרצה אחת בבתיכם  יש לפעול מיד לכיבוייה ובמקביל להזעיק את שירותי הכבאות בטלפון 102
אם אין ביכולתכם להשתלט על הדליקה, פנו מיד את האזור והזהירו אנשים בסביבתכם
בדיווח למוקד 102 יש לציין מקום מדויק של השריפה, סוג השריפה, מימדים, דרכי הגישה למקום וחבירה לאדם שיכוון את כוחות הכיבוי למקום .