הקשר למוקד הרפואי מתבצע דרך לחצן המצוקה או בשיחת טלפון מהבית ומכל מקום בארץ. עם קליטת קריאת המנוי במוקד יתקשרו אנשי המוקד לשירותי חירום וסיוע דוגמת משטרה, מד"א, מכבי אש ואחרים ויפנו אותם לביתו של המנוי.

במקרה של פנייה רפואית למוקד -  המנוי יאובחן מיידית, טלפונית, ע"י רופא המוקד שיקבע את אופן הטיפול בו. על כל שינוי במצב הרפואי יש לחזור ולדווח למוקד.

אירועי חרום (מצילי חיים) -  יטופלו באופן מיידי ע"י הזנקת נט"ן או אמבולנס והפעלת פרמדיק או חובש  צוות-חרום.

ביקור איש צוות רפואי בבית המנוי -  המוקד יפעיל כונן אותו ילווה רופא המוקד עד לסיום האירוע.

הפניה למיון -  רופא המוקד ישגר טופס הפניה  לחדר המיון בביה"ח בפקס (לאחר אבחון המנוי).

במקרה של פינוי באמבולנס ע"י המוקד ואשפוז, קופות החולים מממנות את עלות האמבולנס.

במקרה של שחרור מחדר מיון, 'עצמאים בגיל' תכסה את הפער בין עלות הפנוי באמבולנס לבין השתתפות קופ"ח.

קריאה לשרות הרמה - תטופל ככל פנייה רפואית למוקד.

השתתפות של 30 ₪ על כל פינוי באמבולנס.

 התייעצות עם רופא מומחה 24 שעות ביממה – המנוי יכול להתייעץ עם רופאי המוקד בתחומים של גריאטריה, פנימית, נשים וגניקולוגיה ו פרמקולוגיה. מספר הטלפון להתקשרות: 1 700 700 752

עדכון אנשי קשר/בן משפחה/אב קהילה ב"זמן אמיתי" לפי הנחיית המנוי.

שירותי המוקד אינם  באים במקום שירותי קופות החולים.