יום ראשון (ערב כיפור) ט' בתשרי 27/09 סגור

יום שני י' תשרי 28/09
זית: 21:00-23:00
דקל: 21:00-23:00
רימון: 20:30-22:30

נא לקבוע תור באתר