"בקול"
'בקול' היא עמותה ללא כוונות רווח, ופועלת מאז שנת 1997 למען שיפור איכות החיים של אנשים כבדי שמיעה מעל גיל 18 באמצעות חקיקה וסנגור, קידום נגישות, העלאת מודעות לנושא הירידה בשמיעה, הסרת מחסום הבושה, עידוד אנשים כבדי שמיעה להתמודד עם המגבלה ופועלת להעצמה, שוויון הזדמנויות ושילוב של כבדי השמיעה בישראל בכל תחומי החיים, כך שיוכלו למצות את כישוריהם, בכל תחום, על פי נטיות לבם.
לאתר העמותה