שיפוץ כביש דקל ג'

הנדון: הודעה על ביצוע עבודות הרחבת כביש דקל ג'
 

אנו שמחים  להודיע כי עם סיום חגי תשרי תשפ"א יחלו בשעה טובה בביצוע העבודות להרחבת כביש דקל ג'.

סרטון ההדמייה נמצא כאן:

העבודות מבוצעות בשלבים וכוללים הסדרי תנועה ובטיחות המתבקשים מאופי העבודות.

העבודות יבוצעו בהתחשב במועד פינוי בתי-הכנסת והעברתם לבניין חלופי במתחם שבסוף דקל ג'.

פירוט העבודות

  1. יצירת מסלול דו נתיבי לתנועה עוברת
  2. הסדרת מסלול אופניים
  3. ביצוע הפרדה בין המסלול החדש לכביש הקיים
  4. הסדרת חניות אלכסוניות וכביש שירות בסמוך לשורת הבתים
  5. הסדרת פחים מוטמנים ומיחזור
  6. הסדרת תחנת תח"צ בצומת רחל אמנו- המלך דוד לנוסעים דרומה
  7. הגבלת עבודות עד השעה 08:30 בתוואי כביש קיים, או הפרעה לתנועה
  8. לו"ז- 12 חודשי עבודה

העבודות יבוצעו בשלבים, כדלקמן:

שלב א'- ביצוע הרחבת הכביש בין הכיכר הדרומית לבתי הכנסת

שלב ב' - הסדרת הכביש הקיים למצב סופי במקטע הנ"ל

לאחר העברת בתי הכנסת, יבוצע פינוי המבנים. בשלב זה תיתכן הפסקת עבודות של הכביש.

שלב ג'- הרחבת הכביש בין איזור בתי הכנסת לכיכר רחל אמנו- המלך דוד.

שלב ד'- הסדרת הכביש הקיים למצב סופי.

פניות על מפגעים ניתן לפנות למוקד 106 או  באפליקציה

מטבע הדברים, עבודות מסוג זה מייצרות אי נוחות.

 נעשה הכל למנוע, או להקטין עד כמה שניתן.